Turkey  Tours
 

 

 

 

 

 

 


taken by Elena Malec in August 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ephesus 

 

 

Pergamum 

 

Priene, Miletus, Didima
 

 

 

 

 

Hierapolis,  Pamukkale 

 

 

 

 

 

Aphrodisias
 

 

 

 

 

 

 

Capaddocia
 

 

 

 

 

 

 

Kapadokya  balloon  adventure 

 

 

 

 

Nemrut Tour